Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος
του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Τορναρίτη εκ μέρους της κοινοβουλευτικής
ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού)
Τοποθέτηση.
8.45 π.μ. 2. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης
(Τροποποιητικοί) (Αρ. 3) Κανονισμοί του 2020.
Συζήτηση και τοποθέτηση.
8.45 π.μ. 3. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020.
Συζήτηση και τοποθέτηση.
Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της
Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για
Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Αμμοχώστου)

Δήλωση Λεωνίδου Πανίκος για Επιτροπή Παιδείας

Δήλωση Δρ Χατζηγιάννη Κυριάκου για Επιτροπή Παιδείας

Vouli TV