Δήλωση ΓΕΩΡΓΙΟΥ T Γιώργου για Επιτροπή Υγείας

Δήλωση ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΥ Μαρίνου για Επιτροπή Υγείας

Δήλωση ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κώστα για Επιτροπή Υγείας

Δήλωση ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑ Μαρίνου για Επιτροπή Υγείας

Η συμμόρφωση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) προς
τις υποδείξεις του Γενικού Ελεγκτή σε σχέση με τις συμφωνίες
που υπέγραψε ο ΟΑΥ με ιδιωτικά νοσηλευτήρια σε σχέση με τη Β΄
Φάση εφαρμογής του ΓΕΣΥ.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου
Σιζόπουλου)
(19.11.2020)
10.40 π.μ. 2. Η αναγκαιότητα ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Υγείας για τη συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού Ασφάλισης
Υγείας και του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου αναφορικά
με τα κριτήρια και τους περιορισμούς λειτουργίας νέων
φαρμακείων για ένταξή τους στο ΓΕΣΥ.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ.
Γεώργιου Κ. Γεωργίου, Κώστα Κωνσταντίνου και Ευθύμιου Δίπλαρου)
(29.10.2020)
11.20 π.μ. 3. Η καταγγελία της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου
(ΟΣΑΚ) για τη μη ορθή εφαρμογή των νομοθεσιών και της
λειτουργίας των θεσμών που έχουν ταχθεί για την προστασία των
πολιτών από γιατρούς με πλαστά πιστοποιητικά.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση του βουλευτή κ. Μαρίνου
Μουσιούττα)
(17.9.2020)

Vouli TV