Δήλωση ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Γεώργιος για Επιτροπή Υγείας

Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
10.50 π.μ. 2. Ο περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του
2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο του κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
11.15 π.μ. 3. Ο περί Εγγραφής Δερματοστικτοποιών και Διαπερνητών Σώματος
και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019.
Κατ’ άρθρον συζήτηση.

Vouli TV