Οι δυσκολίες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στο
εκπαιδευτικό σύστημα, από την εφαρμογή του νέου
προγράμματος για τους μαθητές με μεταναστευτική
βιογραφία.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από απόφαση της
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού)

Vouli TV