Ημερήσια διάταξη: Επιτροπή Περιβάλλοντος

Νομοθετική εργασία
1.Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.
2.Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.

Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου

ΝΕΟ ΘΕΜΑ─ Η επέμβαση στην παραλία ΣΟΔΑΠ στονδήμο Πάφου και οι πιθανέςεπιπτώσειςστο φυσικό περιβάλλον της ακτής.

Σημ.:Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν-
-Για τα Β1 και Β2 θέματα η Επίτροπος Περιβάλλοντος, ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Γεωργίας και του Τμήματος Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών,της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας του ίδιου υπουργείου, της Αστυνομίας Κύπρου, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, οι Πρόεδροι των Επαρχιακών Επιτροπών Ευημερίας Ζώων, εκπρόσωποι του Κτηνιατρικού Συμβουλίου Κύπρου, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της Κυπριακής ΕταιρείαςΠροστασίαςΖώων(CSPCA), τουΣυνδέσμου “Φωνή για τα Ζώα της Κύπρου”, του Παγκύπριου Σωματείου Καταστηματαρχών Κατοικίδιων Ζώων, της Οργάνωσης “ΚΙΒΩΤΟΣ”, του Κυνολογικού Ομίλου Κύπρου, του Παγκύπριου Κτηνιατρικού Συλλόγου, της ΠΑΣΥΔΥ, του Σωματείου D.O.G Rescue Cyprus(Dali OrganisedGroup), του Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου και του Συνδέσμου Προστασίας Ζώων και Πουλιών Λάρνακας –Αμμοχώστου.

-Για το Γ θέμα ο Δήμαρχος Πάφου, η Επίτροπος Περιβάλλοντος,ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι τουΥπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Περιβάλλοντος του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου του ίδιου υπουργείου,του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Ομοσπονδίας ΠεριβαλλοντικώνΟργανώσεων Κύπρου, του ΚυπριακούΙδρύματοςΠροστασίας του Περιβάλλοντος (TerraCypria), της Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών, της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών και τηςΟμάδας Πρωτοβουλίαςγια τη Διάσωση της Πάφου.

Vouli TV