“Δεν έχω τη λύση σε όλα τα προβλήματα τα οποία συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας. Έχω όμως τη δύναμη να ακούσω, να συζητήσω και να εργαστώ σκληρά ΜΑΖΙ σας για να κερδίσουμε ξανά τον Στρόβολο που μας αξίζει. Τον Στρόβολο που θέλουμε!”

Vouli TV