Κακούς χειρισμούς και παραλείψεις της κυβέρνησης, που εκθέτουν και διασύρουν την Κυπριακή Δημοκρατία στο εξωτερικό, καταγράφει η έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης των μέτρων που λαμβάνονται κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  (Moneyval) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οι παραλείψεις της κυβέρνησης διαφαίνονται και από το γεγονός ότι η Κύπρος δεν έχει συμμορφωθεί ως προς την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο, της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή προς την Κύπρο, που όφειλε να συμμορφωθεί μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Παράλληλα, η έκθεση της Moneyval διαπιστώνει μη επαρκή καταπολέμηση του ξεπλύματος από έσοδα από εγκληματικές πράξεις εκτός Κύπρου, «που αποτελούν την υψηλότερη απειλή για το κυπριακό χρηματοοικονομικό σύστημα».

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, ο διεθνής διασυρμός και το μέγεθος της κακοδιαχείρισης είχαν φανερωθεί, με την αποκάλυψη των ονομάτων που έλαβαν κυπριακό διαβατήριο και καταζητούνται διεθνώς.

Επι τούτου, η έκθεση της Moneyval, διαπιστώνει:

  • Μη αξιολόγηση κινδύνου
  • Σημαντικές αδυναμίες, στην η υλοποίηση προληπτικών μέτρων και του εποπτικού του πλαισίου του τομέα

Το Δημοκρατικό Κόμμα ακόμη περιμένει την κυβέρνηση να καταθέσει συγκεκριμένους και ξεκάθαρους κανονισμούς που θα περιλαμβάνουν με διαφάνεια τα αντικειμενικά κριτήρια στη βάση των οποίων θα γίνονται πολιτογραφήσεις και θα εκχωρούνται διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάτι το οποίο έπρεπε να είχε πράξει πριν από το τέλος Ιανουαρίου.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, εύλογα, διατηρεί τις επιφυλάξεις του ως προς τη «δέσμευση» της κυβέρνησης για εφαρμογή των συστάσεων της Moneyval και ως προς την συμμόρφωση έναντι ευρωπαϊκών υποχρεώσεων.

Γραφείο Τύπου – 13 Φεβρουαρίου 2020

 

Vouli TV