Στα πλαίσια της εβδομαδιαίας τηλεοπτικής κπομπής “Sport Debate”, παραγωγής Alfasports.TV και επιμέλειας Ανδρέα Θεμιστοκλέους, συζητήθηκε το θέμα “Αθλητισμός και Κυπριακό” ως όχημα βιήθειας προς την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος.