Νομοθετική εργασία

 1. Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023. 2. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού
 2. Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. (Αρ. Φακ. 23.01.064.110-2023).
 3. Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023. (Αρ. Φακ. 23.01.064.111-2023).
 4. Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023. (Αρ. Φακ. 23.01.064.112-2023).
 5. Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. (Αρ. Φακ. 23.01.064.113-2023).
 6. Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. (Αρ. Φακ. 23.01.064.114-2023).
 7. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. (Αρ. Φακ. 23.01.064.077-2023).
 8. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 3) του 2023. (Αρ. Φακ. 23.01.064.177-2023). 10. Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2023. (Αρ. Φακ. 23.01.064.183-2023).
 9. Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
 10. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023. (Αρ. Φακ. 23.01.064.115-2023).
 11. Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023. (Αρ. Φακ. 23.01.064.173-2023).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Vouli TV