Κυριότερο πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο εξακολουθεί να είναι η πρόσβαση σε δανεισμό, την ώρα που οι μισές εξ’ αυτών αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση 2015/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 10% των ΜμΕ αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξία των ανεξόφλητων δανείων των ΜμΕ σε σχέση με το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου ανήλθε στο 50% το 2013, κατατάσσοντας την Κύπρο πρώτη με διαφορά σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη.

Πρόβλημα η δανειοδότηση
Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο είναι κυρίως η πρόσβαση σε δανεισμό, με περισσότερες από το 25% να το θεωρούν ως το βασικότερο τους πρόβλημα, ενώ οι ΜμΕ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά στον ανταγωνισμό και στην εξασφάλιση νέων πελατών.

Μεταξύ των εννέα κρατών μελών στα οποία οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν πάνω από το 75% της απασχόλησης συγκαταλέγεται και η Κύπρος. Οι υπόλοιπες είναι χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης , όπως η Ελλάδα, η Μάλτα, η Ιταλία, η Πολωνία, η Λετονία, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, η Κύπρος εκτιμάται ότι θα καταγράψει αύξηση 10,1% όσον αφορά στην προστιθέμενη αξία των ΜμΕ από το 2015 στο 2017, με ταυτόχρονη αύξηση 5,7% στην απασχόληση στις ΜμΕ. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση των εν λόγω επιχειρήσεων για το 2015 αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω σε σχέση με την έκθεση που είχε διενεργήσει η Κομισιόν για την περίοδο 2014-2015.

Σε επίπεδα προ κρίσης οι πτωχεύσεις
Την ίδια ώρα, η ύφεση εξακολουθεί να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με την επιχειρηματική δραστηριότητα να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τις πτωχεύσεις και παύσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στις χώρες, στις οποίες το επίπεδο των πτωχεύσεων και παύσης δραστηριοτήτων παρέμεινε υψηλό το 2014, χωρίς να επιστρέψει σε επίπεδα προ κρίσης. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης (2009=100) βρισκόταν στο 118,9 το 2013, ενώ το 2014 μειώθηκε στο 102,5, χωρίς, ωστόσο, να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Μάλιστα, σε χώρες όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Ιταλία, οι επιχειρηματίες, οι οποίοι πτώχευσαν, δεν φαίνεται να έχουν οποιαδήποτε πιθανότητα να ανατρέψουν τα εις βάρος του δεδομένα.

Παράλληλα, η Κύπρος και η Ελλάδα ήταν τα μόνα κράτη μέλη της ΕΕ, στα οποία η αύξηση στις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών κυμάνθηκε κάτω από το 10% την περίοδο 2009-2013.

Vouli TV