Νομοθετική Εργασία
Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. (Αρ. Φακ. 23.03.055.057-2018) (Συνέχιση και ολοκλήρωση της συζήτησης)
Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. (Αρ. Φακ. 23.03.055.058-2018) (Συνέχιση και ολοκλήρωση της συζήτησης)
Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2020. (Αρ. Φακ. 23.03.057.055-2020) (Αντίγραφα των κειμένων των κανονισμών επισυνάπτονται.)
Δηλώσεις Υπουργού :

Δηλώσεις Βουλευτών :
https://www.youtube.com/watch?v=zSWcjcOh9yc&feature=youtu.be

 

Vouli TV