Νομοθετική εργασία
Ο περί της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός και του Καναδά, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2020.
Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης
1. Ο περί της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας, του Κράτους του Ισραήλ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με σύστημα αγωγών για τη μεταφορά Φυσικού Αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στις Ευρωπαϊκές Αγορές (Κυρωτικός) Νόμος του 2020.
2. Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για Συνεργασία στον Τομέα της Φροντίδας Υγείας

ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
https://youtu.be/-24cf-LE6c0
https://youtu.be/iAG4c_inTvw
https://youtu.be/m-A91CVDHeI

Vouli TV