Δήλωση Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Φ. Νουρή για την ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δήλωση Γεωργίου Τ. Γιώργου για την ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δήλωση Μυλωνά Παύλου για την ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δήλωση Κοινοτάρχη Πισσουρίου Λάζαρου Λαζάρου

Δήλωση Γιώργου Περδίκη για την ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών
Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Κατ’ άρθρον συζήτηση.
10.25 π.μ. 2. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του
2020.

Κατ’ άρθρον συζήτηση.
10.45 π.μ. 3. Οι περί Τιμητικής Πολιτογράφησης για λόγους δημοσίου
συμφέροντος και πολιτογράφησης Αλλοδαπών Επενδυτών
Κανονισμοί του 2020.
Κατ’ άρθρον συζήτηση.
4. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
2019.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)

Κατ’ άρθρον συζήτηση.
(Αντίγραφο του κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
11.15 π.μ. 5. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη βουλευτή του Κινήματος
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)

Κατ’ άρθρον συζήτηση.
11.15 π.μ. 6. Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του
2019.
(Πρόταση νόμου των κ. Ζαχαρία Κουλία βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Αμμοχώστου, Παύλου Μυλωνά, βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Λεμεσού και Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του Κινήματος
Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ)

Vouli TV