Δήλωση Καυκαλιά Αντρέα για ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Δήλωση Μιχάλη Γιωργάλλα για ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Δήλωση Τάκη Κληρίδη για ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Δήλωση Πιττοκοπίτη Χαράλαμπου για ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Δήλωση Θεοπέμπτου Χαράλαμπου για ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’
εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της
επιτροπής.
Β. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης
11.10 π.μ. Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών προς Επώαση και
των Νεοσσών Πουλερικών Ορνιθώνος Νόμος του 2020.
Γ. Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών που θα υποβληθούν στην ολομέλεια
του σώματος προς ψήφιση
11.10 π.μ. Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Πουλερικών Νόμος του
2020.
Δ. 11.15 π.μ. Συνάντηση με το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας
για ανταλλαγή απόψεων για θέματα αγροτικής οικονομίας.

Vouli TV