Δήλωση Λουκαϊδη Γιώργου για λίστα Γιορκάτζη.

Vouli TV