Προγραμματισμός εργασιών της Επιτροπής και εγγραφή νέων
θεμάτων.
Β. 9.15 π.μ. Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας για το Έτος 2018.
[Έλεγχος Εκπόνησης Σχεδίων Αναδασμού
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ειδική Έκθεση 06.09.2019 (ΤΚΧ/01/2019)]
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών)
(7.2.2020)

Δήλωση Χαραλαμπίδου Ειρήνη για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Δήλωση Περδίκη Γιώργου για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Δήλωση Δημητρίου Αννίτας για Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών

Vouli TV