Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων από τον διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών για
θέματα της αρμοδιότητάς της.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων)
(3.7.2020)
Γ. Διαβούλευση επί τροπολογιών βουλευτών που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του
σώματος προς ψήφιση
1. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως
(Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019.
2. Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

3. Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

4. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2019.

Vouli TV