Δήλωση Πρόεδρου της Βουλής Κύριου Δημήτρη Συλλούρη για την AD HOC ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δήλωση Μαρίνου Σιζόπουλου για την AD HOC ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Δήλωση Μαυρίδη Μάριου για την AD HOC ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Δήλωση Μυριάνθους Ηλίας για την AD HOC ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

https://youtu.be/ZgflfxKwpBI

Δήλωση Γιώργου Περδίκη για την AD HOC ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Δήλωση Στέφανου Στεφάνου για την AD HOC ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Vouli TV