Α. Διαδικαστικά Ζητήματα 8.15 π.μ. 1. Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν των προνοιών του Κανονισμού 41Α. 2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της Επιτροπής. Β. Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση 8.20 π.μ. 1. (α) Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Δίδακτρα) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. (β) Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. Γ. Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης 8.45 π.μ. Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2020. Δ. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου 9.00 π.μ. 1. Εξελίξεις όσον αφορά τα αιτήματα του Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού. 9.30 π.μ. 2. Λειτουργία Ολοήμερων Σχολείων Παγκύπρια. 10.00 π.μ. 3. Τα προβλήματα και οι προοπτικές στη λειτουργία του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ) και η προσφορά του στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Η ανάγκη περαιτέρω αναβάθμισης του Ινστιτούτου. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Γιώργου Κ. Γεωργίου, Αντρέα Καυκαλιά, Γιώργου Τ. Γεωργίου, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Μιχάλη Γιωργάλλα) (6.2.2019)

Δήλωση Υπουργού Παιδείας,Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για επιτροπή παιδείας.

Δήλωση Μιχάλη Γιωργάλλα για επιτροπή παιδείας.

Δήλωση Δρ. Χατζηγιάννη Κυριάκου για επιτροπή παιδείας.

Δήλωση Καυκαλιά Αντρέα για επιτροπή παιδείας.

Vouli TV