Δήλωση Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω για Επιτροπή Μεταφορών,Επικοινωνιών και Έργων
https://youtu.be/yzxkbT_MVzo
Δήλωση ΓΕΩΡΓΙΟΥ T Γιώργος για Επιτροπή Μεταφοών,Επικοινωνιών και Έργων

Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Πληρωτέα Δικαιώματα)
(Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2020.
(Διαβούλευση δυνάμει του άρθρου 25 του περί της Αρχής Λιμένων
Κύπρου Νόμου).
Επισυνάπτεται το σχετικό Διάταγμα.
9.10 π.μ. 2. Ο περί Ταχύπλοων Σκαφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Επισυνάπτεται αντίγραφο του νομοσχεδίου.
Γ. Συζήτηση θεμάτων με την διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
9.40 π.μ. 1. Συνάντηση με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας.
(23.07.011.004)
10.10 π.μ. 2. Η απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και
Έργων για κατασκευή νησίδας στην οδό Νίκου Παττίχη στη
Λεμεσό.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων)
(17.7.2020)
Δ. Διαβούλευση επί τροπολογιών βουλευτών που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του
σώματος προς ψήφιση
1. Ο περί Ταυτοποίησης των Κατόχων και Χρηστών Εξοπλισμού και
Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Προπληρωμένου Χρόνου Ομιλίας
Νόμος του 2009.
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Άγγελου Βότση και Γεώργιου
Προκοπίου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού
Κόμματος).
2. Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του
2019.

Vouli TV