Ενημέρωση της Επιτροπής για το Νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2021 – 2027.

ΔΉΛΩΣΗ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗ ΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΉΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Vouli TV