Εγγραφή θεμάτων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου κατ’ εφαρμογήν των
προνοιών του Κανονισμού 41Α.
2. Προγραμματισμός εργασιών για τις επόμενες συνεδρίες της επιτροπής.
Β. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
11.15 π.μ. Η διαδικασία προμήθειας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στο
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας
και Φυσικών Πόρων)
(1.9.2016)
(Η επιτροπή θα εξετάσει μεταξύ άλλων, την εφαρμογή του προγράμματος για
παροχή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία.)

Vouli TV