Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκπρόσωποι της Στατιστικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών, του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, της Ένωσης
Δήμων Κύπρου, της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, της ΠΕΟ, της ΣΕΚ, της
ΔΕΟΚ, της ΟΕΒ, του ΚΕΒΕ, του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας
και Ευημερίας του Παιδιού, της Παγκύπριας Οργάνωσης Πολυτέκνων (ΠΟΠ),
της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ), του Κυπριακού
——————————————————————————————————-
Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, του Παγκύπριου Συνδέσμου
Μονογονεϊκών Οικογενειών και Φίλων, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας
Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής
Εκπαίδευσης, της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων
Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και της Παγκύπριας
Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων
και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων.

Vouli TV