Δήλωση Θεοδώρας Ποζουτου για Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Δήλωση Λαύρα Ηρακλέους για Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) Νόμος
του 2016.
(Πρόταση νόμου του κ. Χρίστου Χρίστου εκ μέρους του ΕΛΑΜ)
2. Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
Νόμος του 2019.
(Πρόταση νόμου του κ. Μάριου Μαυρίδη εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού)
3. Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
Νόμος του 2020.
(Πρότασή νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος)
4. Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3)
Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, βουλευτή
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)
5. Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4)
Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Νίκου Τορναρίτη εκ μέρους της
κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού)

Vouli TV