Ενημέρωση για τις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών, σήμερα 17/2/2020

Ημερήσια διάταξη: Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών | Συνεδρία 17/02/2020

Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για τον Στρατηγικό Σχεδιασμό Ισότητας 2019- 2023. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση της βουλευτού κ. Αννίτας Δημητρίου)

Σημ.: Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν για το Β θέμα η Επίτροπος Ισότητας των Φίλων, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας του ίδιου υπουργείου, της Αστυνομίας Κύπρου, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, του Υφυπουργείου Τουρισμού, η Σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών για θέματα φύλου, εκπρόσωποι της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Κύπρου, της Έδρας UNESCO του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, του Κυπριακού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού, του Κυπριακού Λόμπυ Γυναικών, του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικού Φύλου (Mediterranean Institute of Gender Studies), του Ερευνητικού Κέντρου Ισότητας Φύλου (ΕΚΙΦ), της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔΕΠΣΑ), του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, της Ένωσης Συντακτών Κύπρου και των γυναικείων οργανώσεων.

Συνεδρία 17/02/2020 και Συνεδρία 24/02/2020

Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016.
(Πρόταση νόμου των κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου εκ μέρους του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών και Μιχάλη Γιωργάλλα εκ μέρους της Αλληλεγγύης)

Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)

Vouli TV