Τα οφέλη από μια κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολλά. Σύμφωνα με το γραφείο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ και μετά από σχετική έρευνα, καταδεικνύεται ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που έχουν κατοχυρώσει την διανοητική τους ιδιοκτησία έχουν κατά προσέγγιση 20% περισσότερα έσοδα ανά εργαζόμενο από επιχειρήσεις που δεν έχουν κατοχυρώσει την ευρωπαϊκή τους ιδιοκτησία. Επίσης, επιχειρήσεις με κατοχυρωμένη την διανοητική τους ιδιοκτησία έχουν τη δυνατότητα και πληρώνουν κατά προσέγγιση 19% μεγαλύτερους μισθούς. Επιπλέον, ενώ έξι στις 10 μεγάλες εταιρείες στην Ευρώπη έχουν κατοχυρωμένη διανοητική ιδιοκτησία, μόνο το 9% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν εγγεγραμμένο είτε εμπορικό σήμα, είτε βιομηχανικό σχέδιο, είτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ο Παντελής Παντελή, λειτουργός εφόρου εταιρειών και διανοητικής ιδιοκτησίας, παρουσίασε τις πρόνοιες του νέου σχεδίου χορηγιών για προστασία των εμπορικών σημάτων, βιομηχανικών σχεδίων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας επιχορήγησης αλλά και τις προοπτικές που μπορούν να αναπτυχθούν για μια επιχείρηση από την καταχώρηση της πνευματικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο διαδικτυακού σεμιναρίου που διοργάνωσε η ΟΕΒ σε συνεργασία με το γραφείο εφόρου εταιρειών.

Στα 16 εκατ.

Ο προϋπολογισμός του ταμείου για φέτος έχει καθοριστεί στα 16 εκατ. ευρώ και απευθύνεται στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης και επιπλέον υπηρεσίες για επιχορήγηση σε σχέση με το 2021. Συγκεκριμένα, παρέχεται :

-Επιχορήγηση τέλους αίτησης εθνικών και ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων με ποσοστό 75%.

-Επιχορήγηση τέλους αίτησης, δημοσίευσης και αναβολής δημοσίευσης εθνικών και ευρωπαϊκών βιομηχανικών σχεδίων με ποσοστό 75%.

-Επιχορήγηση βασικού τέλους αίτησης, τέλους προσδιορισμού συμβαλλόμενων μερών και επακόλουθο τέλος προσδιορισμού συμβαλλόμενων μερών αιτήσεων εγγραφής εμπορικών σημάτων από χώρες εκτός ΕΕ, με ποσοστό 50%. Εξαιρούνται τα τέλη προσδιορισμού για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Επιχορήγηση υπηρεσίας προ-διαγνωστικού ελέγχου (IP Scan), με ποσοστό 90%. Η επιχορήγηση για υπηρεσίες IP Scan από την Κύπρο θα αρχίσει τον Απρίλιο 2022.

-Επιχορήγηση τελών κατάθεσης εθνικών αιτήσεων, έκθεσης έρευνας, χορήγησης και δημοσίευσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με ποσοστό 50%.

Σημειώνεται ότι η ένταξη της Κύπρου στην επιχορήγηση της υπηρεσίας IPScan, αναμένεται ότι θα γίνει τον Απρίλιο 2022, ενώ η επιχορήγηση για τις υπόλοιπες υπηρεσίες είναι ήδη διαθέσιμη για τις κυπριακές επιχειρήσεις. Η επιχορήγηση θα δίνεται με μορφή κουπονιών ως εξής:

Κουπόνι αρ.1: Επιχορήγηση τελών εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων με μέγιστο ποσό επιχορήγησης €1.500. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η επιχορήγηση IP Scan με ανώτατο ποσό επιχορήγησης €900.

Κουπόνι αρ.2: Επιχορήγηση τελών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με μέγιστο ποσό επιχορήγησης €750.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής είτε ενός είτε δύο κουπονιών με το συνολικό ποσό επιχορήγησης ανά εταιρεία που θα υποβάλει αίτηση και για τα δύο κουπόνια, να ανέρχεται στα €2.250.

Το σχέδιο απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως καθορίζονται από την ΕΕ και να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα 27 κράτη- μέλη της ΕΕ. Φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να αιτηθούν την επιχορήγηση. Διευκρινίζεται ότι αν ένα εμπορικό σήμα ανήκει σε δύο πρόσωπα- εκ των οποίων το ένα είναι φυσικό, τότε δεν μπορεί να ληφθεί επιχορήγηση καθώς το εμπορικό σήμα θα πρέπει να ανήκει αποκλειστικά σε μικρομεσαία επιχείρηση.

Οι επιχορηγήσεις αφορούν μόνο για καινούργια διανοητική ιδιοκτησία και όχι υφιστάμενη, αν και υπάρχουν σκέψεις για διαφοροποίηση του σημείου και επιχορηγήσεις και για τις υφιστάμενες, στο μέλλον. Διευκρινίζεται επίσης ότι αν έχει γίνει εγγραφή στην Κύπρο και ακολουθήσει διεθνής αίτηση για την ίδια διανοητική ιδιοκτησία, τότε η εταιρεία θα λάβει επιχορήγηση 50% αν η χώρα προσδιορισμού είναι εκτός ΕΕ.

Οι επιχορηγήσεις αφορούν μόνο για καινούργια διανοητική ιδιοκτησία και όχι υφιστάμενη, αν και υπάρχουν σκέψεις για ένταξη και των υφιστάμενων, στο μέλλον.

Στα 6,8 εκατ. το 2021

Κατά το 2021 η επιχορήγηση καθορίστηκε στο 50% για τις αιτήσεις εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων και 75% για την υπηρεσία προ-διαγνωστικού ελέγχου (IP Scan). Η Κύπρος συμμετείχε μόνο στην επιχορήγηση των εμπορικών σημάτων και βιομηχανικών σχεδίων. Σε όλη την επικράτεια της ΕΕ έγιναν συνολικά σχεδόν 13.00 αιτήσεις ενώ μοιράστηκαν συνολικά επιχορηγήσεις ύψους 6,8 εκατ. ευρώ. Στην Κύπρο, το ποσό της επιχορήγησης ανήλθε στις 76.587 ευρώ για 149 μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου και 197 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από ξένες εταιρείες που επέλεξαν να εγγράψουν το εμπορικό τους σήμα και το βιομηχανικό τους σχέδιο στα κυπριακά μητρώα. Φέτος, οι αιτήσεις ξεκίνησαν από τις 10 Ιανουαρίου με περιθώριο υποβολής τους μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου του 2022. Από την πλευρά της η Στάλω Παπαϊωάννου, αναπληρώτρια έφορος εταιρειών, η οποία χαιρέτησε το σεμινάριο, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι φέτος οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα εκμεταλλευτούν τις πρόνοιες του σχεδίου και θα προχωρήσουν με τις εγγραφές με τα αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης που θα ισχύσουν φέτος και την προσθήκη νέων υπηρεσιών επιχορήγησης όπως τον προδιαγνωστικό έλεγχο IP Scan, τα διεθνή εμπορικά σήματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

Περιουσία της εταιρείας

Όπως αναφέρεται στο τμήμα εφόρου εταιρειών και πνευματικής ιδιοκτησίας, το εμπορικό σήμα είναι ένα διακριτικό σημείο ή συνδυασμός σημείων το οποίο χρησιμοποιείται για να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μίας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα λέξεις, ονόματα προσώπων, σχέδια, γράμματα, αριθμοί, απεικονίσεις, χρώματα, το σχήμα προϊόντος, το σχήμα της συσκευασίας του, ή ήχοι. Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος σημαίνει το αποκλειστικό δικαίωμα στη χρήση του με ταυτόχρονη απαγόρευση της χρήσης από οποιοδήποτε χρήστη και μπορεί να προστατευθεί λεκτικά, απεικονιστικά και τρισδιάστατα, καθώς επίσης χρωματικά, ηχητικά, με θέση, κίνηση, οπτικοακουστικά, με μοτίβα και ολογραφικά σήματα. Η προστασία ενός εμπορικού σήματος περιορίζεται στην επικράτεια στην οποία είναι εγγεγραμμένο. Για παράδειγμα, τα εμπορικά σήματα που είναι εγγεγραμμένα στο κυπριακό εθνικό μητρώο παρέχουν τα πιο πάνω οφέλη προστασίας στον ιδιοκτήτη του μόνο στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ η προστασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προϋποθέτει εγγραφή στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). Ως Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ορίζεται το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας επί μίας εφεύρεσης, η οποία μπορεί να αφορά σε ένα προϊόν, μία μέθοδο, μία διαδικασία, ένα υλικό. Με την χορήγηση ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η εταιρεία αποκτά αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης επί της σχετικής εφεύρεσης, υπό προϋποθέσεις, για μία περίοδο 20 ετών (η οποία σε περίπτωση φαρμακευτικών ή φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορεί να επεκταθεί μέχρι και 25 έτη και στην περίπτωση των παιδιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων μέχρι 25 έτη και 6 μήνες), όπως για παράδειγμα κατασκευή, πώληση, εισαγωγή, εξαγωγή κ.α. Επιπρόσθετα, τα δικαιώματα επί ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας συνιστούν περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησής σας και ενδέχεται να πωληθούν ή τύχουν άλλης εμπορικής εκμετάλλευσης έναντι χρηματικής αμοιβής.

 

Vouli TV