Την απόφαση του, σε σχέση με την προσφυγή του Δήμου Αγλαντζιάς για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανακοίνωσε το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο απέρριψε την προσφυγή του Δήμου Αγλαντζιάς, υποδεικνύοντας πως αυτή κατατέθηκε εκπρόθεσμα.

Υπενθυμίζεται ότι η προσφυγή του Δήμου Αγλαντζιάς βασίστηκε σε δύο βασικά σημεία. Το πρώτο είναι πως υπάρχει σύγκρουση εξουσιών μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας και το δεύτερο πως η προσβαλλόμενη νομοθεσία παραβιάζει σημαντικότατα άρθρα του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα το άρθρο 5, που προνοεί διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες ή/και δημοψηφίσματα.

Το Δικαστήριο ανακοίνωσε ομόφωνα την απόφαση του για απόρριψη της προσφυγής, περιοριζόμενο στο γεγονός πως η προσφυγή δεν έγινε εντός 30 ημερών, όπως προβλέπεται από τον Νόμο.

-Το Δήμο Αγλαντζιάς εκπροσωπούν οι δικηγόροι Χαράλαμπος Προύντζος, Στέλιος Αμερικάνος και το δικηγορικό γραφείο Παπαδόπουλου.

 

Πηγή: REPORTRER