Το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΚΑ) είναι οικονομικά βιώσιμο μέχρι τουλάχιστον το έτος 2080, σημαίνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας ενεργητικής μελέτης που παρουσίασε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου την Τρίτη.

Ο Παναγιώτου ανέφερε ότι η ανεξάρτητη αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας, μια υπηρεσία του ΟΗΕ. Η μελέτη είχε ως αναφερόμενη ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2020. Το κύριο εύρημα είναι ότι το ΤΚΑ στην Κύπρο είναι οικονομικά βιώσιμο έως το έτος 2080, βασιζόμενο σε διάφορες υποθέσεις.

Η επόμενη νομική αξιολόγηση του ΤΚΑ θα έχει ως αναφερόμενη ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2023. Θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Σχετικά με την πιο πρόσφατη αξιολόγηση, ο υπουργός ανέφερε ότι βρέθηκε ότι κάθε χρόνο οι εσόδοι του ταμείου – από εισφορές και επενδύσεις – είναι επαρκείς για να καλύψουν τις ετήσιες αυξήσεις στις δαπάνες για τις συντάξεις.

Επιπλέον, οι αποθέματα του ΤΚΑ βρίσκονται σε “ικανοποιητικά επίπεδα”. Μέχρι το 2080 προβλέπεται ότι τα αποθέματα θα είναι τρεις φορές της αξίας των ετήσιων δαπανών του ταμείου.

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Eurostat κάνοντας διάφορες υποθέσεις – για παράδειγμα δημογραφικές τάσεις κατά τα έτη. Αναλύθηκαν επίσης οι αλλαγές στην προσδόκιμη διάρκεια ζωής κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο 2018 έως τον Ιανουάριο 2023, για να προσαρμοστεί η ηλικία συνταξιοδότησης. Οι πιθανές αλλαγές στην ηλικία συνταξιοδότησης εξετάζονται από νόμο κάθε πέντε χρόνια.

Η ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητο να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης μέχρι την επόμενη αξιολόγηση.

Επιπλέον, η αξιολόγηση βρήκε ότι παρά τη διεύρυ

νση των δικαιωμάτων των ανδρών στη σύζυγο σύνταξη, αυτή η επιπλέον δαπάνη δεν θα απαιτήσει αντίστοιχη αύξηση στις εισφορές.

Στην ανάλυσή της, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας έκανε αρκετές συστάσεις, ιδιαίτερα σχετικά με τις επενδύσεις. Πρότεινε μια αναθεώρηση της τρέχουσας πολιτικής με σκοπό την διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του ΤΚΑ. Συγκεκριμένα, προτείνει να επενδυθεί μεγαλύτερο ποσοστό σε “μη δημόσια ενεργητικά” προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλότερες αποδόσεις με σχετικά χαμηλό κίνδυνο.

Η αναθεώρηση αναφέρει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στην επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ πρέπει να είναι σταδιακή.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα ευρήματα της αναθεώρησης αποτελούν “αφετηρία” για την προγραμματιζόμενη μεταρρύθμιση των συντάξεων του 2025, την οποία η τρέχουσα κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να πραγματοποιήσει.

Στην κλείνοντας, ο Παναγιώτου θύμισε ότι το ΤΚΑ παρέχει κάλυψη σε όλους τους συνταξιούχους για 60 χρόνια τώρα.

Πηγή: Cyprusmail

Δημήτρης Νικολάου