Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που επέφεραν την άνιση μεταχείριση και οδηγούν στον στραγγαλισμό των Κολλεγίων.

Vouli TV