Συνεδρία Ολομέλειας της Βουλής, 31/07/2020

http://www.parliament.cy/images/media/redirectfile/30-31072020-agenda.doc%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%98%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%97.pdf

Vouli TV