Δημοσιογραφική διάσκεψη ΣΕΤΥΕΚ (Σύνδεσμος Τεχνικής Υποστήριξης Εκδηλώσεων Κύπρου) για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στο κλάδο.

Vouli TV