Ειδική συνεδρία της ολομέλειας του σώματος την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022, στις 11.00 π.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: «Οι μαύρες επέτειοι του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής».