Μέτρα ενσωμάτωσης των αιτητών ασύλου μελετά η Κυβέρνηση – 100.000 υπήκοοι τρίτων χωρών εργάζονται στην Κύπρο

Η Κυβέρνηση προσπαθεί να εξεύρει τρόπους για τη διαχείριση των αυξημένων ροών μεταναστών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το Υπουργείο προχωρεί σε αξιολόγηση μέτρων που θα βοηθήσουν στην καλύτερη ένταξη ατόμων στα οποία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τους παραχωρηθεί το καθεστως διεθνούς προστασίας δηλαδή να εγκριθεί το αίτημά τους για άσυλο.

Ένα μέτρο που απασχολεί έντονα το Υπουργείο είναι η όσο το δυνατό καλύτερη ενσωμάτωση των αιτητών μέσω της εκμάθησης Ελληνικής γλώσσας. Το μέτρο αυτό θα αξιολογηθεί από την Διυπουργική Επιτροπή, η οποία θα οριστεί με όρους εντολής να εξετάσει πλαίσιο διαχείρισης των μεταναστών, τόσο αυτών που εγκρίνονται για πολιτικό άσυλο όσο και αυτών που βρίσκονται στη λίστα αναμονής εξέτασης της αιτησής τους, ένα πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει και μέτρα για ενσωμάτωση των ατόμων αυτών όσο το δυνατό καλύτερα στην Κυπριακή Κοινωνία και Κουλτούρα. Όπως μας λέχθηκε από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, η εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας είναι μια από τις ‘ισχυρότερες’ βοήθειες που μπορούν να προσφερθούν στους μετανάστες για να μπορέσουν να εργαστούν αλλά και να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη κυπριακή κοινωνία.

Η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας στην οποία βρίσκονται οι Μετανάστες είναι ένα μέτρο βοήθειας που ακολουθείται από αρκετές χώρες στην ΕΕ όπως Γερμανία και Σκανδιναβία.

Μέχρι στιγμής δεν έγινε γνωστό ποιοι Υπουργοί / Υφυπουργοί θα συμμετάσχουν στην Διυπουργική Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει όλα τα σχετικά θέματα. αλλά θεωρείται βέβαιο ότι σε αυτή, μεταξύ άλλων, θα συμμετέχει τόσο ο Υπουργός Εσωτερικών όσο και η Υφυπουργός Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου.

Μαθαίνουν την κυπριακή κοινωνία

Άλλα μέτρα που βρίσκονται στην ακίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και θα τεθούν στη διυπουργική είναι η επαγγελματική κατάρτιση, η εκμάθηση του δυτικού τρόπου σκέψης, η εμπέδωση των  κανόνων και των νομοθεσιών της κυπριακής κοινωνίας.

Θα ασκούν κοινωνική εργασία

Ένα από τα μέτρα που θα αξιολογηθούν όπως έγραψε η Offsite News είναι  οι αιτητές ασύλου να ασκούν κοινωνική εργασία μέχρι να εξεταστεί η αίτησή τους. Αυτό σύμφωνα με τους επιτελείς του Υπουργείου, θα βοηθήσει τόσο τους ίδιους τους αιτητές να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο όσο και τις τοπικές Αρχές.

Η Κυβέρνηση μελετά κατά πόσο θα εισάγει προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. (οι πόροι αυτοί υπάρχουν από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε). Τα προγράμματα θα απευθύνονται στη συγκεκριμένη  ομάδα στόχου (δηλαδή στα άτομα που έχουν μεγάλες πιθανότητες να λάβουν το καθεστώς διεθνούς προστασίας, είτε το καθεστώς του πρόσφυγα, είτε συμπληρωματικής προστασίας. Μάλιστα μελετούνται καλές πρακτικές άλλων χωρών).

Θα περιοριστούν περιστατικά γκετοποίησης

Τα προγράμματα θα βοηθήσουν έμμεσα την ίδια κοινωνία να περιορίσει τα περιστατικά γκετοποίησης ή συμπεριφορές που μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητικές συμπεριφορές για τον τοπικό πληθυσμό και να περιορίσουν περιστατικά βίας.

550.000 οι εργαζόμενοι στην Κύπρο

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών από τις συνολικές θέσεις εργασίας στην Κύπρο, περίπου το 20% καλύπτονται από υπήκοους τρίτων χωρών, ένα άλλο 20%, περίπου, από Κοινοτικούς (πολίτες κρατών μελών ΕΕ) και το υπόλοιπο από Κύπριους πολίτες. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Brief, με βάση τη στατιστική Υπηρεσία, το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 2ο τρίμηνο του 2023 υπολογίζεται στα 464.107 άτομα, εκ των οποίων 413.120 είναι υπάλληλοι και 50.987 αυτοαπασχολούμενοι.

Vouli TV