Νομοθετική Εργασία
1. α. Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2019.
β. Ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε σχέδιο νόμου που θα υποβληθεί στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση.
Ο περί Ρυθμίσεως Ορισμένων Θεμάτων σε σχέση με τις Περιουσίες των Αγνοουμένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Vouli TV