Σχέδιο ψηφίσματος για καταδίκη της ισλαμικής τρομοκρατίας στη
Γαλλική Δημοκρατία και στην Ομοσπονδιακή Καγκελαρία της
Αυστρίας.
(Σχέδιο ψηφίσματος εκ μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του
Δημοκρατικού Κόμματος)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου του προσχεδίου ψηφίσματος επισυνάπτεται)

Vouli TV