Δήλωση Φωτίου Φώτη για Επιτροπή Προσφύγων

Δήλωση ΚΟΥΚΟΥΜΑ ΚΟΥΤΡΑ Σκεύης για Επιτροπή Προσφύγων

Δήλωση ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Μαριέλλας για Επιτροπή Προσφύγων

Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση,
Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός)
(Αρ. 2) του 2019.
(Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Κωστή Ευσταθίου εκ μέρους του
Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και Κυριάκου Χατζηγιάννη εκ
μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού)
Συνέχιση της συζήτησης.
(Αντίγραφο αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου
επισυνάπτεται.)

Vouli TV