Νομοθετική Εργασία
─ Ο περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων
Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
1. Η ανάληψη δράσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.
2. Η αναγκαιότητα στήριξης και προώθησης κυπριακών επιχειρήσεων, κυπριακών υπηρεσιών και κυπριακών προϊόντων.
Διαβούλευση επί τροπολογιών Βουλευτών σε νομοσχέδια ή προτάσεις νόμου που θα υποβληθούν στην ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση
─ Οι περί του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Πρόσληψη, Προαγωγή και Υπηρεσία

ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Vouli TV