Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
1. Ενημέρωση για το καθεστώς λειτουργίας των εμπορικών κέντρων στους προσφυγικούς οικισμούς.
2. Η εγκατάσταση Κεντρικών Αποχετευτικών Δικτύων στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς και στους Συνοικισμούς Αυτοστέγασης και το κόστος σύνδεσης τους με τις οικιστικές μονάδες.

Vouli TV