Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπάγγελτου
1. Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για θέματα της αρμοδιότητάς της.
2. Η ανάληψη δράσεων από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.
3. Η αναγκαιότητα στήριξης και προώθησης κυπριακών επιχειρήσεων, κυπριακών υπηρεσιών και κυπριακών προϊόντων.
4. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εμπορία και προώθηση των κυπριακών κρασιών στην ντόπια και ξένη αγορά και τρόποι αντιμετώπισης και επίλυσής τους.

Τοποθέτηση και λήψη τελικής απόφασης
─ Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Vouli TV