Ιδέες , σκέψεις και εισηγήσεις κατέθεσαν οι βουλευτές- μέλη της επιτροπής ενέργειας κατά τη συνεδρία της επιτροπής στην οποία κλήθηκαν εκπρόσωποι όλων των φορέων που συνδέονται με την παροχής ηλεκτρισμού.

Κοινές συνισταμένες των εισηγήσεων η απορρόφηση του αυξημένου κόστους από την ΑΗΚ και το κράτος.

Η πρώτη σκέψη αφορά τη μείωση του ΦΠΑ τουλάχιστον επί των αυξήσεων που παρατηρούνται στους λογαριασμούς που λαμβάνουν αυτές τις μέρες οι καταναλωτές.

Παράλληλα κατατέθηκε εισήγηση για απορρόφηση κόστους από τον ίδιο τον οργανισμό με μείωση των αποθεμάτων του .

Τρίτη εισήγηση η επιτάχυνση της εφαρμογής της ενδιάμεσης λύσης (Ελευση Φυσικού Αερίου ) η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από το τέλος του 2022

Επικράτησε προβληματισμός για τις λύσεις που δύναται να εφαρμοστούν ενώ η ΑΗΚ από την πλευρά της διαβεβαίωσε ότι οι λογαριασμοί του επόμενου διμήνου δεν πρόκειται να παρουσιάσουν μεγαλύτερη αύξηση Αντίθετα η ΑΗΚ εκτιμά ότι θα είναι μειωμένοι κατά 2%

παράλληλα τα μέλη της επιτροπής άφησαν αιχμές για σκανδαλώδη διαχείριση του θέματος με αναφορές στην έλευση του φυσικού αερίου που συζητείται από το 2006 μέχρι σήμερα , την μειωμένη ανάπτυξη των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την καθυστέρηση για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την συμπεριφορά των τραπεζών οι οποίες σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν ενώπιον τους τα μέλη της επιτροπής δεν δανειοδοτούν με ευκολία την δημιουργία φωτοβολταικών πάρκων

Μέλη της επιτροπής επισήμαναν ότι ενδεχομένως οι τράπεζες θα πρέπει να επαναξιολογήσουν την πολιτική τους έναντι των έργων αυτών και να προσαρμόσυν ουσιαστικά την αξιολόγηση ρίσκου που έχουν υιοθετήση και με βάση την οποία παραχωρούν τα δάνεια.