Δήλωση ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Λίνου για Επιτροπή Εργασίας

Δήλωση Περδίκη Γιώργου για Επιτροπή Εργασίας

Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του
2018.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη εκ μέρους του Κινήματος
Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών)
11.10 π.μ. 2. Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Προσωρινές Διατάξεις)
Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Λιλλήκα, προέδρου της Συμμαχίας
Πολιτών)
11.10 π.μ. 3. Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2)
Νόμος του 2018.
(Πρόταση νόμου του κ. Χρίστου Χρίστου και Λίνου Παπαγιάννη εκ
μέρους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου)
Συνέχιση της συζήτησης.
(Αντίγραφο κειμένου των προτάσεων νόμου επισυνάπτεται.)
11.30 π.μ. 4. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.2)
Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Λεμεσού).
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
11.30 π.μ. 5. Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
(Πρόταση νόμου του κ. Πανίκου Λεωνίδου, βουλευτή εκλογικής
περιφέρειας Λεμεσού)
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου της πρότασης νόμου επισυνάπτεται.)
2
12.00 μ. 6. Ο περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των
Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του
Εργοδότη (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.
Συζήτηση επί της αρχής.
(Αντίγραφο κειμένου του νομοσχεδίου επισυνάπτεται.)
B. Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
(Κανονισμός 41Α):
12.00 μ. – Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι εργαζόμενοι
στο εξωτερικό σε εταιρείες κυπριακών συμφερόντων και η
ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπισή τους.
(Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από πρόταση των βουλευτών
κ. Αντρέα Φακοντή, Ευανθίας Σάββα και Σκεύης Κούτρα Κουκουμά)
(17.11.2020)

Vouli TV