Ημερήσια διάταξη: Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου

– Η λειτουργία των θεσμών του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σημ.:

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν για το Β θέμα ο Υπουργός Οικονομικών εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, του Συνδέσμου Διεθνών Τραπεζών Κύπρου, της Alpha Bank Κύπρου, της Ancoria Bank, της Astrobank, της Eurobank Κύπρου, της RCB Bank, της Ελληνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου, του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ, ΣΕΚ, και ΔΕΟΚ.

Vouli TV