Παρά τις παγκόσμιες οικονομικές προκλήσεις, ο μετασχηματισμός βρίσκεται στο επίκεντρο της ατζέντας των CEOs για το 2024.

Ειδικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs ανά το παγκόσμιο, σχεδιάζει την αναδιαμόρφωση των επιχειρήσεών τους, κάτι που δείχνει την τάση λήψης προληπτικών μέτρων και «αντίθετα από τους ανέμους» του σημερινού αβέβαιου κόσμου.

Στο ίδιο πλαίσιο, ψηλά στις προτεραιότητες των CEOs για το 2024, βρίσκεται η αποτελεσματική διαχείριση κεφαλαίου κίνησης, αλλά και η υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης, καθώς θα αποφέρει οφέλη στην αποδοτικότητα, ωστόσο θα έχει μικρό αντίκτυπο στην αύξηση των εσόδων.

Η ΕΥ δημοσίευσε την τριμηνιαία έρευνα με τίτλο «EY CEO Outlook Pulse survey», η οποία καταγράφει τις απόψεις 1.200 CEOs από 21 χώρες, αποτυπώνοντας τις προοπτικές, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν.

Έτοιμοι για μετασχηματισμό οι CEOs

Σημαντικό εύρημα της έρευνας, το γεγονός ότι, οι πλείστοι CEOs σχεδιάζουν να μετασχηματίσουν τις εταιρείες τους κατά τους επόμενους 12 μήνες και συγκεκριμένα εντός τους 2024.

Αναλυτικότερα, οι 1.200 CEOs ανά το παγκόσμιο, κλήθηκαν να απαντήσουν την ερώτηση «Σχεδιάζετε να μετασχηματίσετε το επιχειρηματικό σας χαρτοφυλάκιο κατά τους επόμενους 12 μήνες;».

Το 58% απάντησαν «Ναι, σχεδιάζουμε να επιταχύνουμε τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μας χαρτοφυλακίου», το 37% «Ναι, σκοπεύουμε να διατηρήσουμε ένα επίπεδο μετασχηματισμού σύμφωνο με τα τελευταία χρόνια», και το 5% απάντησαν «Όχι, δεν σχεδιάζουμε να μετασχηματίσουμε το επιχειρηματικό μας χαρτοφυλάκιο».

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα του ευρωπαίους CEOs, οι απαντήσεις ήταν ελαφρώς διαφοροποιημένες.

Συγκεκριμένα, το 55% απάντησαν «Ναι, σχεδιάζουμε να επιταχύνουμε τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μας χαρτοφυλακίου», το 42% «Ναι, σκοπεύουμε να διατηρήσουμε ένα επίπεδο μετασχηματισμού σύμφωνο με τα τελευταία χρόνια», και τέλος το 3% έδωσαν την απάντηση «Όχι, δεν σχεδιάζουμε να μετασχηματίσουμε το επιχειρηματικό μας χαρτοφυλάκιο».

1

Οι λόγοι που οδηγούν σε μετασχηματισμό

Οι CEOs που δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να μετασχηματίσουν το επιχειρηματικό τους χαρτοφυλάκιο, κλήθηκαν να παραθέσουν τους κύριους παράγοντες που τους αναγκάζουν να επανεξετάσουν τη σύνθεση του επιχειρηματικού τους μοντέλου.

Όσον αφορά τις απαντήσεις των ευρωπαίων CEOs, ήταν οι εξής (σημειώνεται ότι οι ερωτηθέντες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν έως και δύο απαντήσεις):

 • Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας που αναδιαμορφώνει τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας: 32%
 • Λόγω ανταγωνισμού: 30%
 • Αναπροσαρμογή της κατανομής κεφαλαίων: 30%
 • Εστίαση στις βασικές ικανότητες: 29%
 • Ευκαιριακά, προς όφελος των συνθηκών της αγοράς: 29%
 • Βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων: 26%
 • Πίεση από μετόχους ακτιβιστές (activist shareholders): 24%

2

Με βάση τα πιο πάνω ευρήματα, είναι εμφανές ότι ο αντίκτυπος της τεχνολογίας, ο ανταγωνισμός και η αναπροσαρμογή της κατανομής κεφαλαίων, αποτελούν τους κύριους παράγοντες που ωθούν τους CEOs στην Ευρώπη να αναπροσαρμόσουν το επιχειρηματικό τους χαρτοφυλάκιο.

Οι εταιρείες που αποτυγχάνουν να υιοθετήσουν αυτές τις καινοτομίες κινδυνεύουν να μείνουν πίσω, καθώς οι ανταγωνιστές αξιοποιούν τη δύναμη της τεχνολογίας για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.

Σημαντικό όμως είναι και το ποσοστό των CEOs που επιλέξουν να αναθεωρήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο λόγω εστίασης στις βασικές ικανότητες, ή προς όφελος των συνθηκών της αγοράς, για να βελτιώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις καθώς λόγω πίεσης μετόχων ακτιβιστών (activist shareholders).

Οι προτεραιότητες των CEOs

Σύμφωνα με την έρευνα, η αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα των CEOs ανά το παγκόσμιο, για τους επόμενους 12 μήνες (2024).

Ακολουθεί η υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης για αύξηση της αποδοτικότητας και βελτίωση των επιχειρηματικών επιδόσεων και μετέπειτα η προσαρμογή σε ορισμένες αγορές, ως απάντηση των γεωπολιτικών αναταράξεων.

Συγκεκριμένα, οι CEOs κλήθηκαν να απαντήσουν στην ερώτηση «Ποιες επιχειρηματικές στρατηγικές είναι πιθανό να αποτελέσουν προτεραιότητα για εσάς ως CEO τους επόμενους 12 μήνες;».

Έχοντας την δυνατότητα να επιλέξουν έως και δύο απαντήσεις, οι απαντήσεις ήταν οι εξής:

 • Αποτελεσματικότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, συμπεριλαμβανομένης της ταμειακής διαχείρισης: 42%
 • Υιοθέτηση της τεχνολογίας AI για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση των επιχειρηματικών επιδόσεων: 41%
 • Προσαρμογή της παρουσίας μας σε ορισμένες αγορές ως απάντηση στη γεωπολιτική αστάθεια: 37%
 • Αναδιαμόρφωση των αλυσίδων εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης της παράλληλης μεταφοράς σε άλλες χώρες: 34%
 • Επενδύσεις σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες: 33%

3

Αναλυτικότερα, παρατηρείται ότι, η διαχείριση του κεφαλαίου κίνηση αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα των CEOs βραχυπρόθεσμα καθώς η νέα έχει μετατοπιστεί από την ανάπτυξη με κάθε κόστος, που τροφοδοτείται από εξαιρετικά φθηνό χρήμα και αυξημένη ρευστότητα, σε ένα νέο πλαίσιο όπου η χρηματοδότηση είναι πιο ακριβή και η μεγιστοποίηση της χρηματοοικονομικής αποδοτικότητας για τη δημιουργία μετρητών για επενδύσεις στο εσωτερικό είναι ύψιστης σημασίας.

Όσον αφορά την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει σαφής επιθυμία να αξιοποιηθούν οι δυνατότητές της, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, τα τρία τέταρτα (76%) των CEOs συμφωνούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αποφέρει οφέλη στην αποδοτικότητα, αλλά θα έχει μικρό αντίκτυπο στην αύξηση των εσόδων.

Πηγή: Reporter

Μικαέλα Θεραπή

Γεια σας! Είμαι η Μικαέλα Θεραπή, απόφοιτος του Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Τμήμα Δημοσιογραφίας. Είναι εντυπωσιακό πόσο η δύναμη των λέξεων μπορεί να αναδείξει την ουσία των πραγμάτων, και αυτό είναι κάτι που αγαπώ να κάνω. Με την αγάπη μου για την αλήθεια και τη διαφάνεια, προσπαθώ πάντα να παρουσιάζω τα πράγματα με τον πιο ακριβή και κατανοητό τρόπο. Η διαπραγμάτευση της πολυπλοκότητας μέσα από τη γραφή μου είναι η πρόκληση που με κινητοποιεί και με ενθαρρύνει να ανακαλύπτω νέες πτυχές των θεμάτων. Η εκπαίδευσή μου στη δημοσιογραφία με έχει εξοπλίσει με τα εργαλεία για να αναλύω, να ερευνώ και να επικοινωνώ αποτελεσματικά. Είμαι πεπεισμένη ότι κάθε ιστορία έχει ένα όνομα και η δύναμη να επηρεάσει θετικά τον κόσμο μας. Ανυπομονώ να συνεχίσω να εξερευνώ και να μοιράζομαι με εσάς σημαντικές ιστορίες που αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα και την ομορφιά του κόσμου μας.