Τα αποτελέσματα των εκλογών στη Τουρκία δεν ανέδειξαν τελικά νέο πρόεδρο και παρατείνουν την αγωνία μέχρι την 28η Μαϊου και τον δεύτερο γύρο.
Ανάλυση των αποτελεσμάτων των Προεδρικών και Βουλευτικών εκλογών από τους Ζήνωνα Τζιάρρα και Πέτρο Ζαρούνα, φιλοξενούμενοι του Χάρη Θεραπή
Vouli TV