Με «τρύπιο σακούλι» παρομοίασε το Γενικό Σύστημα Υγείας η νέα Υπουργός, το οποίο όμως είναι εφικτό να μπαλωθεί με ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους. Προτεραιότητά της είναι η άμβλυνση του διαχρονικού προβλήματος της υπερπληρότητας θαλάμων και Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και η εξέταση των συνεχών παραπόνων των πολιτών για τα νοσηλευτήρια, με επί τόπου επισκέψεις.

«Ο κάθε ασθενής πρέπει να έχει ίση μεταχείριση και ίσα δικαιώματα στη σωστή και ποιοτική θεραπεία» πρόσθεσε, στόχος ο οποίος θα επιτευχθεί σε συνεργασία με ΟΑΥ και ΟΚΥπΥ, τους αρμόδιους οργανισμούς.

Πηγή:  ΚΥΠΕ

Έλενα Θεραπή