Τι επιδιώκει η Ρωσία μέσω του εκκλησιαστικού «πολέμου» εναντίον του Πατριαρχείου και ποιες οι συνέπειες σε όλη την Ορθοδοξία, θα μας αναλύσει ο ιστορικός και αρθρογράφος Νικόλας Δημητριάδης.

Ερωτήσεις

 Ο γάμος του Ιβάν Γ΄ της Ρωσίας με την Σοφία Παλαιολογίνα έδωσε δικαίωμα στην αξίωση ότι μέσω του γάμου αυτού οι Ρώσοι είναι οι νόμιμοι κληρονόμοι του Βυζαντίου και η Τρίτη Ρώμη. Τα σχόλια σας.

  1. «Η Ρωσία προσπαθεί να διεισδύσει στην Αφρική, να αποκτήσει ερείσματα στη διεθνή σκηνή για να ικανοποιήσει τις γεωστρατηγικές επιδιώξεις της και προς υλοποίηση αυτών των επιδιώξεων χρησιμοποιεί το Πατριαρχείο Μόσχας με τη μορφή της soft power.» Το πιο πάνω ήταν απόσπασμα από συνέντευξη του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεοδώρου. Τα σχόλια σας;
  2. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι υπάρχει ρωσική διείσδυση στο πολιτικό και εκκλησιαστικό γίγνεσθε, σε Ελλάδα και Κύπρο;
  3. «Η αναβάθµιση της Ελλάδας περνάει µέσα από την ενίσχυση της Ουκρανίας» γράψατε πρόσφατα σε άρθρο σας. Εξηγείστε μας παρακαλώ.
  4. Ένα σχόλιο για τις επερχόμενες εκλογές στην Ελλάδα.
Vouli TV