Η πανδημία του covid-19 και οι διεθνείς αναταράξεις. Ποιά είναι η επόμενη μέρα για την Κίνα και οι οικονομικές και γεωπολιτικές προεκτάσεις είναι το θέμα συζήτησης με τον κ. Χρήστο Ιακώβου, διευθυντή του ΚΥΚΕΜ.
Μπορείτε να στέλνετε από τώρα τις ερωτήσεις σας χρησιμοποιώντας τον χώρο των σχολίων κάτω από την ανάρτηση, με μήνυμα στο inbox μας ή με μήνυμα SMS στο τηλ της εκπομπής 96 898949.
Ζωντανά, Αποκλειστικά και σε Ανοικτή ζώνη από την τηλεόραση του Vouli.TV, στο Youtube και το Facebook.

Vouli TV