**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**  

Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
Ετήσια Έκθεση Γενικού Ελεγκτή για το Έτος 2020. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Δήλωση Χαραλαμπίδου Ειρήνη

Δήλωση Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν

 

Δήλωση Ζαχαρίας Κουλίας

Δήλωση Τρυφωνίδης Αλέκος

Vouli TV