**Τα διαδικτυακά και τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης του βίντεο ανήκουν στο Vouli.TV. Απαγορεύεται η αναμετάδοση ολοκλήρου ή μέρους του χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της εταιρείας διαχείρισης των δικαιωμάτων.**  

Νομοθετική Εργασία:
– Ο περί Συνεργασίας των Πανεπιστημίων και Οργανισμού/Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων Νόμος του 2020.

Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου
Συμπερίληψη μιας εξωσωματικής θεραπείας στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ).

Δήλωση Σάβια Ορφανίδου

 

Δήλωση Σαββίδης Χρύσανθος

 

Vouli TV