Νομοθετική Εργασία:
– Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2022.
Συζήτηση θεμάτων εγγραφέντων με τη διαδικασία του αυτεπαγγέλτου:
1. Η αναγκαιότητα ενεργειακών επανασχεδιασμών και ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό ισοζύγιο.
2. Ο ρόλος των αναπτυξιακών εταιρειών, οι προοπτικές που προσφέρονται και οι δυνατότητες που διαθέτουν, καθώς και πιθανόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τρόποι επίλυσής τους.

Φωτεινή Τσιρίδου 

Κώστας Κώστα 

 

Δρ. Κυριάκος Χατζηγιάννης 

Μιχάλης Γιακουμή 

 

Vouli TV